:::: Selamat Datang di Website Resmi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan :::: >>>> ::::“TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG PROFESIONAL SERTA PRIMA DALAM PELAYANAN” ::::

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan

MIMIN KRISTINTAWATY, SE

 


Tugas Sub Bidang Perbendaharaan

Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis perbendaharaan, penerbitan SP2D, menguji kebenaran penagihan, penyelesaian masalah perbendaharaan dan ganti rugi keuangan daerah, melaksanakan penyusunan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pegawai.

Fungsi Sub Bidang Perbendaharaan

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

 1. Menyiapkan seluruh peraturan/keputusan Bupati yang berkaitan dengan keuangan daerah.
 2. Pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perbendaharaan.
 3. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah.
 4. Pelaksanaan penerbitan SP2D.
 5. Pelaksanaan pengujian kebenaran penagihan.
 6. Pelaksanaan penyelesaian masalah perbendaharaan.
 7. Penyusunan rencana anggaran belanja pegawai.
 8. Pengelolaan dan penatausahaan anggaran belanja pegawai.
 9. Penyiapan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran belanja pegawai.

Untuk menyelenggarakan fungsi, Bidang Perbendaharaan mempunyai uraian tugas :

 1. Merencanakan langkah-langkah kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Perbendaharaan sebagai pedoman kerja..
 2. Menerima pengajuan SPM dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
 3. Memeriksa keabsahan SPM dan kelengkapannya.
 4. Memeriksa ketersediaan dana sesuai dengan anggaran kas pemerintah daerah dan pagu dana pada APBD.
 5. Memeriksa kesesuaian specimen tanda-tangan para pejabat pengelola keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
 6. Bersama-sama kasubid pendanaan penyiapan rancangan SP2D)
 7. Menyiapkan penerbitan SP2D atas dasar pengeluaran SPD.
 8. Menyusun anggaran kas (kas budget) dalam rangka pengendalian pengeluaran kas daerah.
 9. Melaksanakan pembinaan terhadap bendahara pengeluaran.
 10. Bertindak sebagai Fund Manager dan Loan Manager Daerah.
 11. Memberi petunjuk tentang pelaksanaan tugas kepada pelaksana yang berada di bawah Sub Bagian Perbendaharaan.
 12. Mengoreksi data olahan hasil pelaksanaan.
 13. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan belanja pegawai.
 14. Menyiapkan data dalam rangka penyusunan anggaran belanja pegawai.
 15. Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan belanja pegawai.
 16. Menyiapkan bahan pelaksanaan anggaran belanja pegawai.
 17. Menyiapkan bahan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran belanja pegawai.
 18. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan.
 19. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.
 20. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Terbaru

Login Form